WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU
• NAJEMCĄ wypożyczanego samochodu może być osoba, która ukończyła 21 lat
• Posiada dwa aktualne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy
• Opłatę za najem pobieramy gotówką, przelewem lub kartą kredytową. Kaucja zabezpieczana jest na karcie kredytowej, możliwa jest również kaucja gotówkowa.
Akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
• Warunkiem wypożyczenia jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry, za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy
• Kaucja płatna gotówką lub przelewem na nasze konto bankowe zwracana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego przedmiotu (samochodu) najmu. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej jest odblokowywana w przeciągu 2-3 dni roboczych
• Pojazd może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę zgłoszoną na umowie i nie może być podnajmowany ani udostępniany innej osobie lub tez innej firmie
• Opuszczenie wypożyczonym samochodem granic RP bez pisemnej zgody firmy wynajmującej jest zabronione
• Przedłużenie najmu pojazdu o 1-2 godziny spowodowane korkami lub innymi trudnościami losowymi z dojazdem nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat (jeżeli wypożyczalnia zostanie o tym fakcie poinformowana telefonicznie), zaś przekroczenie o ponad dwie godziny liczone jest jako kolejna doba
• W przypadku braku zwrotu pojazdu do dwóch godzin po ustalonym terminie i nie poinformowania firmy wynajmującej będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania
• Autem wynajętym nie wolno holować innych pojazdów, przekraczać dozwolonej masy samochodu, jeść ani palić tytoniu
• Wszystkie podane u nas ceny są cenami brutto !
• Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie ( AC, OC, NNW ) obowiązujące na terenie Unii Europejskiej
• Udziałem własnym NAJEMCY w ewentualnej małej szkodzie z własnej winny jest kaucja
• Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w następujących przypadkach:
-prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego
-ucieczka prowadzącego pojazd
-złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody

-prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz innych środków mogących wpłynąć na trzeźwość i stan kierowcy
• Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży wynajmowanego samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJACEMU kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca wówczas zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu)
• Gdy uszkodzenie pojazdu wynikło z kolizji lub wypadku najemca jest zobowiązany do zawiadomienia policji i wynajmującego
• Najemca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe ze złego użytkowania samochodu jak i zabezpieczania auta
• Auto do Państwa dyspozycji oddawane jest zawsze czyste, zadbane w pełni sprawne i zatankowane i w takim stanie powinno być nam zwrócone
• Najemca jest zobowiązany do zwrotu auta z pełnym zbiornikiem paliwa tak jak spisane zostało w protokole, za ewentualne uzupełnienie stanu paliwa najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tego paliwa według cennika
• Najemca jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzania stanu codziennego auta (płyny eksploatacyjne itp.) oraz zabezpieczenia auta przed kradzieżą (zamykanie auta, włączanie urządzeń antykradzieżowych, nie zostawianie w aucie dokumentów ani kluczyków)

© 2017 Wypożyczalnia.org | All Rights Reserved